Okolicznościowe figury ze słomy

1

2

3

4

5

6

7

8

9